Goede vraag! Dit laat zien dat je streeft naar de tevredenheid van Allah en dit is hetgeen wat we allemaal als moslims zouden moeten doen. Het opvallende is dat Allah (De Verhevene) en de Profeet (vrede zij met hem) in de Soennah op meerdere plekken duidelijk maken wat de tevredenheid van Allah kan behalen.

Zo zegt Allah bijvoorbeeld over de metgezellen die loyaliteit hebben gezworen aan de profeet (vrede zij met hem).

”Voorzeker Allah was tevreden met de gelovigen toen zij de eed bij jou (O Mohammed) aflegden onder de boom. Hij wist wat zich toen in hun harten bevond. Daarom zond hij Rust op hen neer en beloonde hen net een nabije overwinning.”

(Soerah Al-Fath: 18)

In een ander vers zegt Allah (de Verhevene):

‘’Zeg (o Mohammed): ‘’Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan; Allah zal (dan) van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.’’

(Soerat Aali ‘Imraan:31)

Dus dit zijn 2 situaties waarin wordt getoond dat de tevredenheid van Allah te behalen valt. Maar hoe kunnen wij dat verkrijgen is de vraag? Voor ons is het te behalen door ons eigenlijk in te zetten om de verplichte daden te verrichten.

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat Allah heeft gezegd:

En er is niets waarmee Mijn dienaar dichter bij Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene wat ik hem heb opgelegd. En mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) vrijwillige daden van aanbidding, totdat ik hem liefheb. (verkorte versie van hadeeth al Qudsi)

(overgeleverd door al-Boekhari)

Dus als wij de liefde van Allah wensen en zijn tevredenheid kunnen wij die krijgen door ons te storten op de aanbidding van Hem. Ook is er geen groter teken van liefde voor Allah dan hem te aanbidden volgens de manier waar hij van houdt. Hij heeft ons hiervan op de hoogte gesteld in de Koran en de Soennah.